BỘ GIẢM XOAY

April 29, 2021
trường hợp công ty mới nhất về BỘ GIẢM XOAY

Bộ giảm tốc quay có thể được sử dụng trong xe tải có cần cẩu.